GREENER GRANGETOWN IN 10 NUMBERS / GRANGETOWN WERDDACH MEWN 10 RHIF

The Greener Grangetown project will soon be making Grangetown a greener, cleaner place to live. We thought we’d share 10 key numbers about the project before construction work starts during the week commencing November 21st.

 • 42,480 – the number of square metres of surface water Greener Grangetown will remove from the combined waste water network (the equivalent of ten football pitches)
 • 1,600 – the number of square metres of additional green space the project will create.
 • 495 – the number of square metres of new paving that will be installed.
 • 135 – the number of new trees that will be planted.
 • 45 – the number of different species of shrubs and grasses that will be planted.
 • 26 – the number of new cycle stands that will be installed.
 • 19 – the number of different species of tree that will be planted.
 • 13 – the number of new litter bins that will be installed.
 • 10 – the number of new seats and benches that will be installed.
 • 8 – the number of miles surface water from Grangetown is currently pumped out to sea.

Yn fuan bydd y project Grangetown Werddach yn gwneud Grangetown yn lle mwy gwyrdd a glân i fyw ynddo. Hoffem rannu 10 rhif allweddol am y project cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau yn ystod yr wythnos yn cychwyn 21 Tachwedd.

 • 42,480 – nifer o fetrau sgwâr o ddŵr wyneb y bydd Grangetown Werddach yn ei dynnu o’r rhwydwaith dŵr gwastraff (sydd gyfwerth â deg cae pêl-droed)
 • 1,600 – nifer y metrau sgwâr o ofod gwyrdd ychwanegol y bydd y project yn ei greu.
 • 495 – nifer y metrau sgwâr o balmentydd newydd gaiff eu gosod.
 • 135 – nifer y coed newydd gaiff eu plannu
 • 45 – nifer y rhywogaethau gwahanol o lwyni a gweiriau gaiff eu plannu.
 • 26 – nifer y stondinau beic newydd gaiff eu gosod
 • 19 – nifer y rhywogaethau gwahanol o goed gaiff eu plannu.
 • 13 – nifer y biniau sbwriel newydd gaiff eu gosod
 • 10 – nifer y seddi a meinciau newydd gaiff eu gosod
 • 8 – nifer y milltiroedd o ddŵr wyneb o Grangetown sydd ar hyn o bryd yn cael ei bwmpio allan i’r môr.
Advertisements