About / Manylion

The City of Cardiff Council, Dŵr Cymru Welsh Water and Natural Resources Wales, supported by the Landfill Communities Fund, are investing £2 million in Greener Grangetown, an innovative scheme to better manage rainwater in your community.

Using the latest techniques, this scheme will catch, clean and divert rainwater directly into the River Taff instead of pumping it over 8 miles through the Vale of Glamorgan to the sea. It will help to make Grangetown a greener, cleaner place to live.

The Greener Grangetown project covers Aber St, Abercynon St, Bargoed St, Blaenclydach St, Coedcae St, Clydach St, Cymmer St, Ferndale St, Llanbradach St, Taff Embankment, Taff Terrace and Ystrad St.

Construction work on this exciting initiative is being carried out by ERH Communications Ltd and will begin during the week commencing November 21st 2016, initially along the banks of the River Taff.  Work is expected to be completed by Spring 2018 and will include new trees, planters, grass channels, kerb drainage and rain gardens.

More information is available in this short video:

 

To find out more information about similar projects across Wales please click here

 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd, Dŵr Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, ar y cyd â’r Gronfa Cymunedau Tirlenwi, yn buddsoddi £2 filiwn i Grangetown Werddach, sef cynllun arloesol a fydd yn rheoli dŵr glaw’n well yn eich cymuned.

Gan ddefnyddio’r technegau diweddaraf, bydd y cynllun yn casglu, yn glanhau ac yn gwyro dŵr glaw yn uniongyrchol i’r Afon Taf yn hytrach na’i bwmpio am bellter o 8 milltir drwy Fro Morgannwg i’r môr. Bydd yn helpu i wneud Grangetown yn lle mwy gwyrdd a glân i fyw ynddo.

Mae’r project Grangetown Werddach yn cynnwys Aber St, Abercynon St, Bargoed St, Blaenclydach St, Coedcae St, Clydach St, Cymmer St, Ferndale St, Llanbradach St, Taff Embankment, Taff Terrace ac Ystrad St.

Bydd ERH Communications Ltd yn gwneud y gwaith adeiladu ar y fenter gyffrous hon a fydd yn dechrau ar 21 Tachwedd 2016, ar lannau’r Afon Taf i ddechrau. Disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn Gwanwyn 2018 a fydd yn cynnwys coed, planwyr, sianeli gwair, cyfleusterau draenio cyrbau a gerddi glaw newydd.

Ceir mwy o wybodaeth yn y fideo byr canlynol:

I ddysgu mwy am brojectau cyffelyb yng Nghymru cliciwch yma

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s